POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

SC MIKI COMPANY TOP SRL  în calitate de autor, proprietar, administrator al site-www.casa-mindru.ro , respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea informarii sau cererii de oferta referitoare la serviciile noastre.

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), SC MIKI COMPANY TOP SRL are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

SC MIKI COMPANY TOP SRL se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.casa-mindru.ro  prin completarea unui formular, trimiterea unui email  sau apelarea unuia dintre numerele de telefon puse la dispozitie.

Ce informatii colectam 

Vom fi nevoiti sa va cerem anumite date personale, pentru a va putea oferi cel mai concret raspuns sau oferta de servicii, atunci cand acestea sunt solicitate de dvs prin intermediul website-ului www.casa-mindru.ro, adreselor noastre de email sau prin apelarea unuia dintre numerele de telefon puse la dispozitie.

Date de Contact
Atunci cand ne trimiteti o solicitare pentru a ne intreba despre serviciile pe care vi le putem oferi, va vom cere anumite date de contact. Datele de contact pot include unele sau toate dintre urmatoarele: nume si prenume, numar de telefon, adresa de email, numele societatii comerciale, emailul societatii comerciale.

Date despre Dispozitive
Colectam de asemenea, in mod automat, date referitoare la vizita dvs pe website-ul nostru. Aceste date pot include unele sau toate dintre urmatoarele: date referitoare la tipul dispozitivului utilizat (smartphone, tableta, laptop) – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul nostru, rezolutia ecranului, date despre sistemul de operare si browserul utilizat.

Datele despre tipul dispozitivului utilizat, browserului si rezolutia ecranului sunt colectate in mod automat de catre Google, iar acestea sunt utilizate de catre noi pentru a optimiza modul in care se afiseaza paginile websiteului pentru diferite tipuri de dispozitive – datele sunt anonime si nu pot fi utilizate pentru a va identifica pe dvs ca persoana individuala.

Modalitati de colectarea de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi colectate prin urmatoarele modalitati:

 • prin formulare de contact de pe site-ului casa-mindru.ro prin adresele de email puse la dispozitie:
 • prin apelarea numerelor de telefon puse la dispozitie:

Scopul colectării datelor

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, SC MIKI COMPANY TOP SRL le va utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:

 • pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;
 • pentru a vă trimite oferta personalizata de servicii, ca raspuns la solicitarea dumneavoastra;
 • pentru intocmirea formalitatilor si a documentelor necesare contractarii sau vanzarii de servicii (facturi, contracte)
 • transmiterii de oferte si alte informatii, prin adresa de email, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare cu privire la serviciile noastre

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime

SC MIKI COMPANY TOP  SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

 • realizării de rapoarte / analize;
 • realizării de informari în scopuri proprii;

Cui dezvaluim datele dvs personale

Nu vom vinde, schimba, sau distribui in orice fel datele tale personale, fara acordul tau explicit, cu exceptia solicitarilor legale, conform prezentei politici de confidentialitate.

SC MIKI COMPANY TOP SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate aleSC MIKI COMPANY TOP SRL şi ale site-ului www.casa-mindru.ro , acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii.

De asemenea, putem dezvălui date cu caracter personal către terțe companii pentru susținerea activitătilor publicitare (Facebook, Google, etc), organisme financiare, entitati care lupta impotriva fraudei, furnizori de servicii tehnologice, cu care avem incheiate contracte cu clauze de confidențialitate.

Atunci când SC MIKI COMPANY TOP SRL este solicitat să furnizeze date cu caracter personal sau nu se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Drepturile dvs cu privire la modul in care utilizam datele dvs personale

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de SC MIKI COMPANY TOP  SRL numai in scopurile pentru care acestea au fost oferite.

Daca doriti retragerea consimţământului, actualizarea datelor sau stergerea definitiva a datelor dumneavoastre personale, acest lucru se poate face oricand, prin trimiterea unui email la casamindru@gmail.com, în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR.

 • Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv: 
 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
 • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
 • de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
 • de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
 • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP, articolul 77 din Regulament;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail  sau prin accesarea formularului de contact la adresa www.casa-mindru.ro

Prevederi speciale legate de minori 

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul www.casa-mindru.ro , decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot solicita servicii sau primi comunicații de la SC MIKI COMPANY TOP SRL numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

Durata prelucrării datelor 

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul   European nr. 679/2016. De asemenea, SC MIKI COMPANY TOP SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o perioada de 1 an de zile, în scop probatoriu și de arhivare.